Hypotéky, úvěry a pojištění

PORADNA: Životní pojištění nabízí jistotu

07.05.2015 10:23
V poslední době se čím dál častěji objevuje v médiích polemika na téma životního pojištění. Mnohdy je však debata vedena značně zjednodušeně, účelově a trochu se zapomíná na skutečnou podstatu životního pojištění jako nástroje pro zajištění nahodilých životních situací.
Životní pojištění plní dlouhodobě dvě základní funkce, a to zajištění v případě ztráty příjmů v důsledku smrti, úrazu nebo nemoci pojištěného a pak funkci pro případ snížení příjmů v důsledku ztráty práceschopnosti, která souvisí s přechodem pojištěného z produktivního do důchodového věku.
Vždy je tedy na místě riziko ztráty nebo snížení příjmů. V případě smrti pojištěného jde o ztrátu příjmů pro rodinu a zde má životní pojištění unikátní a nenahraditelnou úlohu.
Pro případ smrti by měla být pojištěna taková osoba, která je živitelem rodiny a případný výpadek příjmu ohrožuje kvalitu života pozůstalých, a to ať už jde o běžné náklady domácnosti nebo o schopnost pozůstalých dostát dlouhodobým závazkům.
Všechna ostatní rizika, jako je invalidita, úraz, nemoc nebo důchod, ovlivní výši příjmů jak rodiny, tak samotného pojištěného. Stanovení výše pojistných částek by měla předcházet vždy analýza příjmů, výdajů, závazků a plánů konkrétní domácnosti.
 

Životní pojištění jako spořicí produkt?

Zobecnění odpovědi v duchu „pojištění je na pojištění a ne na spoření“ je extrémním přístupem k věci. Za prvé zcela popírá schopnost životního pojištění jako produktu sloužícího k pokrytí rizika ztráty příjmů v důsledku přechodu do penze a možnosti získat pravidelnou rentu.
Za druhé existuje zákonná podpora životního pojištění jako odečitatelné položky od základu daně z příjmů (max. 12 tisíc korun pojistného ročně), ale s omezením pouze na riziko smrti nebo dožití.
Již sama existence této stimulace dokazuje smysl životního pojištění jako legitimního nástroje tvorby rezervy na důchodový věk. V principu to znamená, že pojistné může daňový poplatník odečíst pouze v případě, pokud slouží ke krytí rizika smrti, nebo dožití se nejméně 60 let, tedy věku, kdy se předpokládá snížená schopnost peníze vydělat prací.
Pojištění pro případ úrazu, nemoci, invalidity či hospitalizace není tímto způsobem podpořeno. Stát tedy podporuje životní pojištění pouze v případě, slouží-li k potřebě pozůstalých, nebo v případě, pokud slouží k výpadku příjmů díky odchodu do penze pojištěného.
Novela zákona o dani z příjmů přinesla počínaje 1. lednem 2015 změnu v tom, že pojistné je daňově účinné pouze v případě, pokud není možné vybírat prostředky v průběhu pojistné doby. Na trhu existuje celá řada produktů životního pojištění, které lze pro tvorbu dlouhodobé rezervy vhodně využít.
 

Na co si dát u životního pojištění pozor

Vyznat se v podmínkách a možnostech současných produktů životního pojištění není jednoduché. Produkty jsou komplikované zejména díky širokému spektru možností, které svým klientům poskytují.
Obecně nejvíce diskutovaným tématem je v současné době fenomén přesjednávání životního pojištění, tedy ukončování původních starších smluv a uzavírání nových.
Zjednodušeně se dá říci, že zrušení původní smlouvy životního pojištění, která obsahuje i spořicí složku představuje pro klienta ztrátu, a čím je spořicí složka významnější a původní smlouva trvala déle, tak je ztráta vyšší.
U smluv, které nemají žádnou investiční složku, nebo je naprosto marginální, takové tvrzení platit vždy nemusí. Zejména díky tomu, že v posledních několika letech se díky konkurenčnímu boji pojišťoven a prodlužujícímu se věku dožití výrazně snížila cena některých rizik.
U pojištění mužů se navíc projevila implementace evropské legislativy, která pojišťovnám zakazuje stanovovat cenu podle pohlaví, což v minulosti neplatilo a muži platili pro případ smrti nebo nemoci pojistné vyšší než ženy. Dnes již pojišťovny musí inkasovat pojistné od obou pohlaví stejně, od žen podstatně více, od mužů o něco méně, přičemž riziko plnění je u mužů díky kratší délce dožití stále vyšší.
V případě, že dojde k ukončení smlouvy původní a sjednání smlouvy nové, takřka vždy musí klient platit nové počáteční náklady a mnohdy se otevírají nové čekací lhůty, po které pojišťovny za některá rizika neplní hned od počátku pojištění, ale až po uplynutí potřebné doby. Nejobvyklejší jsou čekací lhůty u pojištění vážných nemocí, pracovní neschopnosti, nebo invalidity.
Současně je třeba si dát v případě předčasného ukončení smlouvy pozor na riziko vrácení dříve uplatněných daňových úlev, tzv. dodanění. Nicméně platí, že zpravidla výhodnější je změna stávající smlouvy, což je dnes možné v drtivé většině případů.
Diskutujte na téma životní pojištění a podělte se o své zkušenosti na www.zlatakoruna.info/financni-produkty/zivotni-pojisteni/info
Další informace o finančních produktech naleznete na www.zlatakoruna.info/
 
Zpět

Realitní kancelář Pardubice nabízí zprostředkování prodeje rodinných domů, bytů, pozemků a komerčních realit. Zajistíme financování prostřednictvím hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření. Realitka Pardubice nabízí služby i pro Hradec Králové, Chrudim, kraj Vysočina a okolí. www.realitkapardubice.cz

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.